Skräpplockning vid groddammen

Vid denna damm så fanns det många olika djur som t.ex vattensalamandrar, iglar och skräddare
Detta var em del av allt skräp som vi fick upp ur vattnet.
Vi hittade också padd ägg som en padda har vart o lägga i dammen
Och även några okända småkryp som var intressanta

Alessandro Moschini

Alessandro är förutom att vara ung ledare på Upptäckarna Lextorp även Utmanarscout i Gôr Gôtt!

One Comment:

  1. Pingback: Världsförbättrarna på nya höjder. – Trollhättans Scoutkår

Comments are closed