Mitt lägerminne

lagerminne_banner_1150_300px

Här kan du som varit med på läger skicka in dina minnen och efter att vi granskat det få det publicerat.

Mitt lägerminne
Skriv ditt namn
Ange din e-post.
Vilket läger har du minnen från
Skriv gärna målande och med personlig vinkling.
Här kan du ladda upp en bild.
Jag godkänner att Trollhättans Scoutkår får använda insänt materiel utan att jag får någon kostnadsersättning och att jag äger ev. bildrättigheteer.

Comments are closed.