Styrelsen

Hej det är vi som sitter i Trollhättans Scoutkårs styrelse

Har du några frågor är det bara att kontakta oss!
Antingen kan du kontakta hela styrelsen på styrelsen@thnscout.se eller via nedan adresser respektive styrelsemedlem. 

Styrelsen arbetar precis som alla andra ledare och funktionärer helt ideellt.

Om du behöver komma i kontakt med t.ex medlemsregistrerare, ansvarig för vår medlemsbutik se under ”kontakt”​

Planerade styrelsemöte:

Inga möten/arrangemang planerade för tillfället.


Ordförande

Kontakta Ordförande

Hej! Har ni frågor till mig i min roll som ordförande? Skicka gärna e-post på nedan adress:

Marie Karlander

Mamma i en scoutfamilj!
Ordförande från och med 2024.

Vice Ordförande

Kontakta Vice Ordförande

Har ni frågor till mig i min roll som Vice Ordförande? Skicka gärna e-post på nedan adress:

Ann-Sofie Nordensson

Vice ordförande med fokus på rekrytering och utbildning inom kåren.

Scoutförälder som tagit klivet in i styrelsen, är även kårutbildare.

Kassör

Kontakta Kassören

Har du frågor i stort och smått som rör kårens ekonomi, betalningar, avdelningsbidrag m.m. Kontakta mig på nedan e-post:

Petra Gunnarsson

Petra har lång erfarenhet av styrelse arbete i kåren.

Sekreterare

Kontakta Sekreteraren

Har du frågor om protokoll, stadgar m.m. Kontakta mig på nedan e-post:

Ledamot med fastighetsansvar

Aaron Cossey

Ledare och ledamot i styrelsen där jag är kontaktperson för vår fastighetsgrupp.

Ledamöter

Jouliana Mardiny

Styrelseledamot med ansvarsområde försäljning.

Har barn med i scouterna och vill bidra i kårensverksamhet genom att vara ledamot av styrelsen.

Alessandro Moschini

Styrelseledamot där jag är kontaktperson för programgruppen samt håller i kårens sociala medier.

Alessandro är förutom att vara ung ledare på Spårarna Lextorp även Utmanarscout i Gôr Gôtt!


 

E-post till kåren är info@thnscout.se

Comments are closed.