GDPR

Insamling av personuppgifter av Trollhättans Scoutkår

Den 25 maj 2018 införs en ny reglering i hela EU – den allmänna dataskyddsförordningen. Regleringen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen).
Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig.
Vi i Trollhättans scoutkår samlar bara in uppgifter som är relevanta för ditt eller ditt barns deltagande i vår verksamhet.
Uppgifterna är endast tillgängliga för ledare/funktionärer i Trollhättans Scoutkår via personlig inloggning.
Uppgifterna samlas in via vår hemsida samt i e-postsystem (servern är placerad inom EU).

Vi samlar in information på följande sätt:

Intresseanmälan

Hur:
Via formulär via hemsidan.
Vad och varför:
Relevanta uppgifter om den intresserade samt vårdnadshavare för att kunna ta kontakt och erbjuda tre prova på möten.
Lagring:
Vi lagrar uppgifterna tills dess att kontakt har tagits och man registrerat sig som medlem eller tackat nej till medlemskap.

Medlemsregistrering

Hur:
Via formulär via hemsidan.
Vad och varför:
Relevanta uppgifter för medlemsregistrering så som namn, adresser, personnummer, samt information om allergier/intoleranser/sjukdom som kan påverka deltagandet i verksamheten.
Uppgifterna, förutom information om allergier/intoleranser/sjukdom registreras därefter i Scouternas riksorganisations (som är registeransvariga) medlemsregister Scoutnet, för att man skall kunna bli medlem i Trollhättans Scoutkår och Scouterna. Uppgifterna används för redovisning, utskick av medlemstidning samt medlemsavgifter och anmälan till nationella arrangemang. Informationen om allergier/intoleranser/sjukdom delges avdelningsledaren för att kunna bedriva en säker verksamhet där alla kan delta.Uppgifter om kontaktuppgifter om scouten samt vårdnadshavare registreras i e-postsystem för att skicka ut löpande information om verksamheten.
Viss information överförs till närvarolistor, se nedan.
Lagring:
Formuläret raderas efter det att ovan nämnda uppgifter överförts till Scoutnet där de lagras så länge scouten är medlem.
Kontaktuppgifter i e-postsystem lagras så länge scouten är medlem.

Närvarolistor och patrullredovisningar

Hur:
Via blankett.
Vad och varför:
För att redovisa närvaro som ligger till grund för föreningsbidrag. Relevanta uppgifter så som namn, personnummer samt närvarodatum.
Uppgifterna skickas in till Trollhättans Stad för kommunalt föreningsbidrag samt registreras i Scoutnet för redovisning för statligt föreningsbidrag.
Lagring:
Vi lagrar uppgifterna i pappersform i 10 år enligt gällande redovisningsregler. 

Arrangemangsanmälan

Hur:
Via formulär på hemsidan.
Vad och varför:
Relevanta uppgifter så som namn, kontaktuppgifter, relevanta kunskaper för aktiviteten som tex simning, fotomedverkan, allergier/intoleranser/sjukdom samlas in för att delta och för att Trollhättans Scoutkår skall kunna genomföra ett säkert arrangemang. Arrangemangsansvariga kan genom detta skicka ut kompletterande information och vid behov kontakta vårdnadshavare.
Lagring:
Vi lagrar uppgifterna i upp till 6 månader efter att arrangemanget avslutats.

Medlemsbutiken

Hur:
Via e-handel på hemsidan.
Vad och varför:
Relevanta uppgifter så som storlek, namn och kontaktuppgifter, för att Trollhättans Scoutkår skall kunna hantera ordern samt fakturera.
Lagring:
Vi lagrar uppgifterna enligt bokföringslagen.

Kontakt vid frågor om GDPR

Kontakta webmaster på webmaster@trollhattansscoutkar.se  om du önskar veta vilka uppgifter vi lagrar eller önskar att få de raderade i enlighet med ovan.

Comments are closed.