Knivbeviset

Från det att man blir upptäckarscout, (åk4) erbjuds man att ta ett knivbevis.

Märket är något du ”lånar”, så länge du visar att du kan sköta och uppföra dig med din kniv.
Om du genom oaktsamhet eller slarv visar att du inte kan hantera detta verktyg har ledaren rätt att ta tillbaka märket.

Detta för att visa att man kan hantera verktyget kniv i scouterna.

Scouten ska kunna visa följande för sina ledare och patrullkamrater.

  • Hur en kniv används så att inte du själv eller någon annan person skadas när kniven används.
  • Kunna överlämna och ta emot en kniv på ett säkert sätt, både för mottagare och avlämnaren.
  • På ett bra sätt hantera kniven så att den inte kommer till skada eller slöas mer än nödvändigt.
  • Ha kännedom om hur och när kniven enligt den Svenska knivlagen.
  • Kunna namnen på knivens olika delar.
  • Kännedom om hur man slipar och sköter sin kniv.
  • Att genom prov, som ska godkännas av ledare, visa att man kan ovanstående.

Knivens olika delar

kniv_delar

 

Kniven förvaras i en knivslida

knivslida

Så sköter du kniven

Håll alltid kniven vass och ren!

Så här slipar du kniven:

Det finns många sätt att få skärpa på kniven, mycket beror på hur slö den blivit.

Att använda ett bryne (brynsten) är en bra metod för en hålla kniven vass.
Är kniven mycket slö, rekommenderas en mekanisk slipsten (hand eller motordriven)
Ett slipstål av stål, med diamantbeläggning eller ett keramiskt, kan vara bra för att hålla skärpan mellan slipningarna.

brynakniv

 

Överlämna kniven

Se till att lämna över kniven så att den inte skadar mottagaren. Håll kniven i bladet med eggen vänd nedåt och skaftet mot mottagaren.

När mottagaren håller i skaftet släpper du bladet.

När du använder kniven.

När du använder kniven skall du tälja eller skära så att ingen kan bli skadad, varken du själv eller en kamrat.
Stå så att du täljer åt ett håll där ingen står.
Tälj alltid från dig.
När kniven inte används skall den förvaras i knivslidan.

Säkerhet

Använd alltid kniv med parerstång eller liknade för din egen säkerhet.

Hederkodex för scouter med knivbevis.

– Jag använder min kniv som ett redskap och inte som en leksak.
– Jag håller min kniv ren och skarp.
– Jag är varsam om andras egendom och allt levande.

Comments are closed.