Valberedning

Hej det är vi som sitter i Trollhättans Scoutkårs valberedning

Vänd dig till valberedningen om du har intresse av att sitta med i styrelsen eller om du har tips på styrelseledamöter.

Personer i valberedningen ingår ej i styrelsen.

E-post till valberedningen är valberedning@thnscout.se


Helena Gregorc-Lööv

Jag har varit med i kårköket under många år.
Sammankallande i valberedningen.

Patrik Hagel

Erfaren ledare, har tidigare varit på Spåraravdelningen.


 

Comments are closed.