Valberedning

Hej det är vi som sitter i Trollhättans Scoutkårs valberedning

Vänd dig till valberedningen om du har intresse av att sitta med i styrelsen eller om du har tips på styrelseledamöter.

Personer i valberedningen ingår ej i styrelsen.

E-post till valberedningen är valberedning@thnscout.se


Anna Hammarlund

Har varit ledare i kåren under lång.

Mats Lejon

Erfaren ledare som även är engagerad på distriktsnivå.

Är med som ledare när det behövs, men inte knuten till någon specifik avdelning.

Patrik Hagel

Erfaren ledare, har tidigare varit på Spåraravdelningen.


 

Comments are closed.