Scouting är..

 Vad är scouting?

Omkring 70.000 barn och ungdomar och vuxna är scouter i Sverige – de är medlemmar i något av de fem svenska scoutförbunden. Näst efter idrotten är scouting den största ungdomsrörelsen. Scoutverksamheten är öppen för alla. Den är en helt ideell rörelse, som inte syftar till ekonomisk vinning. Ledarna utför arbete på fritid, utan lön.
Scouternas vision är: Unga som gör världen bättre!

 

År 2007 firar den internationella scoutrörelsen sitt 100-årsjubileum. Som rörelsens början räknas det läger som Robert Baden-Powell ordnade år 1907 för 20 stycken Londonpojkar.

Det finns uppenbarligen någonting som uppfyller ett behov av de idéer som han byggde aktiviteterna på. Verksamheten växte nämligen snabbt och spreds över hela världen. Baden-Powell hade ingen marknadsföringsapparat till sitt förfogande utan det var bärkraften i hans idéer som bar fram scoutingen och gjorde den framgångsrik.

Tyngdpunkten i scoutverksamheten varierar lite från land till land. Men gemensamt för scouting över hela världen är respekten för människovärdet och solidariteten mellan människor i olika länder och levnadsförhållanden.

Scoutlagen sätter vissa normer för individens uppträdande och samvaro med andra. Detta kan uppfattas som otidsenligt men det bygger på de aktuella idéer om mänsklig omtanke och hänsyn.

Fem scoutförbund är verksamma i Sverige och samtliga är politiskt obundna. Med undantag för det största förbundet, Svenska scoutförbundet, har de övriga förbunden var sin moderorganisation, vars målsättning går igen i respektive scoutförbunds program.

Gemensamt för de svenska scoutförbunden är den framträdande roll som friluftslivet spelar i deras program. Genom friluftlivet väcks intresset för naturen, och därigenom också intresset för miljöfrågor, som på olika sätt behandlas inom scouting.

Men även samhällsfrågor som t ex alkohol- och narkotikaproblem, ägnas också stor uppmärksamhet i dagen scoutverksamhet. Andra frågor som Fred och ojämlikheten mellan i-länder och u-länder tas också upp eftersom det att bli en del av vardagen för barnen och ungdomarna i dagen samhälle.

Scouterna utför sitt arbete i små grupper -patruller- där gemenskapen är stor och man lär sig visa hänsyn mot andra människor. Man är med och bestämmer och lär sig ta ansvar för sina beslut.

Comments are closed.