Ropet

Trollhätteropet

Troll, Troll, Troll
häää, häää, häää
ta, ta, tan

Trollhättan
Här var det scouter från kraftverksstaden
Vi ska vara gör bra.

Hela dagen kraftcentralen.

Med tillägg för Dannebacken Upptäckare

Örnen, björnen, vargen
Det är vi som är Skogsriddarna

Med tillägg för Dannebacken Äventyrarna

Örnen, björnen, vargen, falken, järven
Det är vi som är Snapphanarna

 

 

Comments are closed.