Hjälpa på utmanarska betyder eld.

Ikväll kom det tre av kårens utmanare och höll möte för våra upptäckare.

På tre olika stationer med samarbetsövningar kunde patrullerna vinna saker som skulle hjälpa dom att vinna slutuppgiften, den långa elden.

Vid en av stationerna, labyrintspelet kunde man vinna späntad ved och på en, den blötaste där det gällde att få så mycket vatten som möjligt i ett rör med massa hål kunde man vinna näver som bidrar till en snabbstartad eld.

Och vid den tredje stationen, flaskflyttningen var det tändstickor som hägrade.

Just konceptet med en så lång eld som möjligt gick inte helt fram i början men efter ett tag kom man på att det så klart gällde att få elden att sprida sig så mycket som möjligt i en bestämd riktning.

Mikael Karlander

Mikael Karlander

Var själv scout från det jag var 10 till jag var 20 år. När arbetet med Jamboree 17 var klart och dottern kunde börja spårarna var det dags att bli ledare på kåren och där har jag blivit kvar i några år nu.

Comments are closed.