Välkommen till Livat

Du är nu anmäld på VÄNTELISTAN FÖR LÄGRET.

Betala INTE in några pengar förrän vi bekräftat din plats.

puff_livat

Betalning <br />
För anmälan före 10 mars skall betalning vara kåren tillhanda senast 13 mars.<br />
För anmälan efter 10 mars skall betalning ske omgående.<br />
Betalning görs till Bankgiro 5794-1312 uppge avdelning och namn!!

Håll utkik på hemsidan, det kommer löpande information där!!!

livatsiluetter

Comments are closed.