Jamboree villkor och betalningsinfo

När:
30 juli -6 augusti 2022
Var:
Norra Åsum Kristianstad
För vem:
Upptäckare, Äventyrare, och Utmanare  

Betalnings- & avanmälningsinformation.

Avgift: 

Lägeravgiften är 2.950 kr om man anmäler sig innan 2022-02-25. (framflyttat datum till ord. pris.)

Anmälan skall göras senast 25 januari 2022 på kårens hemsida.
För att anmälan skall vara godkänd skall en anmälningsavgift på 800:- betalas omgående.
Resterande avgift 2.150:- betalas senast 28 mar 2022 till kårens konto se nedan.


Efteranmälan (efter 25/2-22):
kan göras fram till 25 april men då till förhöjd avgift 3.200 kr som skall betalas in omgående till kårens konto, (se nedan) efter att anmälan är gjort.

För att anmälan skall vara godkänd skall en anmälningsavgift på 800:- betalas omgående i samband med anmälan.
Resterande avgift 2.400:- betalas senast 28 mar 2022, till kårens konto se nedan.
Vid anmälan efter den 27 mars skall hela avgiften 3.200 kr betalas in omgående efter anmälan.


Resa
Resan sker med buss och ingår i lägeravgiften.

Betalningssätt:
All betalning sker till kårens Bankgiro 5794-1312
Märk inbetalningen med Jam22 och namn på deltagaren samt avdelning*.
Exempel på betalnings info: Jam22 Per Persson UPLEX*

*Upptäckarna Dannebacken = UPDAN
Upptäckarna Lextorp = UPLEX
Upptäckarna Sjuntorp = UPSJU
Äventyrarna Dannebacken = AVDAN
Äventyrarna Lextorp/Sjuntorp = AVLEX
Utmanare Dannebacken = UTDAN

Avanmälan:
Avanmälan sker genom att man skickar ett mail till lagerchef@thnscout.se

Fram till 2022-01-28
kan avanmälas göras utan kostnad..

Vid avanmälan efter 2022-01-28
Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av egen sjukdom som inte var känd vid
anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrkas med läkarintyg,
återbetalas.

Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall,
återbetalas utan avdrag.

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning.

Ingen återbetalning sker för deltagare som påbörjat sitt deltagande i Jamboree22, oavsett skäl.

Om Jamboree22 ställs in
I den händelse att Scouterna före 1:a maj 2022 fattar beslut om att ställa in eller skjuta upp Jamboree22 återbetalas hela deltagaravgiften med undantag av en administrativ avgift på 250 SEK per anmäld deltagare och ledare. Denna avgift är nödvändig för att täcka Scouternas kostnader för planering och förberedelser.

Force Majeure
Om Scouterna på grund av händelser utanför organisationens kontroll tvingas ställa in Jamboree22 senare än 1:a maj 2022 återbetalas 50% av deltagaravgiften.

Comments are closed.