Ledare

ANVÄNDS EJ!!

Hej det är vi som är ledare på Spårarna, Dannebacken.

Har du några frågor är det bara att kontakta oss. Vår avdelningsmail läser vi varje dag och det är oftast det lättaste sättet att få kontakt med oss om det inte är något brådskande.
Om du behöver komma i kontakt med t.ex medlemsregistrerare, ansvarig för vår medlemsbutik eller någon i styrelsen. Se kontakatuppgifter under rubriken “Om kåren”


Omid Rävmark


Tele: 0736943516


Daniel Lidén


Tele: 0700931785


Sandra Fäger


Tele: 0706339093


Charlotta “Kotten” Rävmark

Tele: 070-0738305366


Alexandra Reit


Tele: 0735125432


Helena Gregorc-Lööv

Är med oss på t.ex hajker och läger eller hoppar in vid behov när tid finns.


E-Post till avdelningen.

Vi läser avdelningensmailen minst en gång per dag. spdan@thnscout.se

Intranet

Comments are closed.