Pris och Villkor

Priser och villkor:

EFTERANMÄLANSAVGIFT TILLKOMMER FÖR ANMÄLAN EFTER 15 MARS.
OBS, PER DEN 24 MAR ÄR DET 3200 anmälda, Maxantal på lägret är 3500 personer.
Så dröj inte med att anmäla dig!!

För mer info se nedan.

Äventyrare och Utmanare 1.250:-
Datum: 28 juni – 4 juli

Spårare
Datum: 1- 4 juli Pris: 600:-

Specialpriser för andra priser och ledarfunktion se nedan.

Betalning

För anmälan före 10 mars skall betalning vara kåren tillhanda senast 13 mars.
För anmälan efter 10 mars skall betalning ske omgående.

Betalning görs till BG 5794-1312, Ange namn och avdelning/hus.

Resa

Sker med föräldrartaxi, ev reseersättning förs upp mellan förare och resenärer.
Ressträckan är ca 10 mil enkel väg, dvs en förälder som kör får en körsträcka på 20 mil.
En rekommendation av reseersättning är 400:- / väg delat på antal resenärer.

Anmälningsvillkor & policy

Uppgifterna i det elektroniska anmälningssystemet hanteras enligt PUL, läs mer här.

 • Deltagare som ändrar sitt deltagande på lägret under lägertiden måste anmäla detta till lägeradministrationen.

Avgifter: Vid anmälan före 15 mars.

I lägeravgiften ingår boplats, mat, program och lägermärke.

 • Deltagare helvecka: 1250 kr
 • Spårare (onsdag-lördag): 600 kr
 • Ledare dagsavgift: 180 kr
 • Ledarbarn upp till 3 år (de som fyller 3 år under 2015): 0 kr
 • Ledarbarn 4-7 år (de som fyller 4 år under 2015): 600 kr
 • Ledarbarn/Spårare – Barn som åker som ledarbarn första delen av veckan men deltar som Spårare från onsdagen: 600 kr

Avgifter för ledare

Förutsättning för att få subventionerad lägeravgift är att man deltar på lägret som ledare för Trollhättas Scoutkår, i det innefattas att man deltar under några avdelningsmöten under vårterminen för att lära känna de scouter man skall vara ledare för

Om man anmäler sig som ledare till lägret och sedan avanmäler sig, blir man betalningsskyldig för den del av lägeravgiften som kåren måste betala till lägret, ordinarie lägeravgift.
Vid senare anmälan än 15 mars tillkommer ordinarie avgift för efteranmälan.

 • Medlemmar 19-25 år som åker med som ledare  under hela lägerperioden åker utan kostnad
 • Medlemmar över 25 år samt föräldrar betalar halv avgift enligt ovan.

Extra anmälningsavgifter

 • Efteranmälan deltagare/spårare/ledare: +150 kr

Avanmälan

Kontakta lager@trollhattansscoutkar.se  för avanmälan.

 • Avanmälan innan 15 mars: 0 kr
 • Avanmälan 15 mars-10 maj: 250 kr
 • Avanmälan efter 10 maj: avanmälan kan göras, men avgiften återbetalas endast vid uppvisande av läkarintyg.

Alkohol och droger

Vi följer Scouternas policy för alkohol och droger, notera att det gjordes en uppdatering under Demokratijamboreen 2014.

 • Läs policydokumentet här: PDF
 • Läs sammanfattning från Demokratijamboreen här
 • ”All verksamhet inom scouterna skall kännas trygg och säker för alla inblandade, unga som vuxna. Därför ska alla Scouternas arrangemang vara fria från alkohol. Med detta menas både nationella arrangemang och läger samt löpande verksamhet i lokala kårer och distrikt. Detta gäller alltså både arrangemang enbart för scouter och sådana som är öppna för allmänheten, där Scouterna står som arrangör. När man representerar Scouterna på aktiviteter som någon annan arrangerar får man inte dricka alkohol om någon av deltagarna från Scouterna på arrangemanget är under 18 år. Vi är förebilder i hur vi agerar och reflekterar därför över vår syn på alkohol. Därför uppträder man självklart inte berusad. All verksamhet i Scouterna ska vara helt fri från narkotika.”

Rökning får endast ske på utpekade platser.

Djur

Inga djur är tillåtna på lägerområdet, inte heller eventuella besökare får ta med sig djur.

Ledarhund är tillåtet, kontakta lägerledningen om detta.

Comments are closed.