Jamboree villkor

logo

När:
5-12 augusti 2017
Var:
Umoja – som under just den här perioden befinner sig på Rinkabyfältet utanför Kristianstad
För vem:
Upptäckare, Äventyrare och utmanare

Avgift: (Vid anmälan efter 25/1 gäller efteranmälan) 
Lageravgiften är 3295:- + resa (ca. 500:-) om man anmäler sig innan den 25 Januari.

Vi räknar med att få ner avgiften med ca 1000:- per scout tack vare de olika försäljningsaktiviteter vi jobbar med.
Om vi får in mer pengar så kommer vi sänka avgiften motsvarande. Därför är det viktigt att ni är hjälper till med försäljningsaktiviteter.
(Det går att anmäla sig fram till 25 mars till en högre kostnad, se efteranmälan nedan)

Anmälan skall göras senast 25 januari 2017 på kårens hemsida .
För att anmälan skall vara godkänd skall en anmälningsavgift på 500:- vara kåren tillhanda senast den 25 Januari 2017.

Resterande avgift 1795:- betalas senast 28 Februari 2017 till kårens Bg 5794-1312
Resan betalas senast 30 Maj 2017, Priset på resan är max 250:-. Vi kommer meddela priset på resan under april.

Efteranmälan:
kan göras fram till den 25 mars 2017 på kårens hemsida.
Anmälningsavgiften är då 800:- som skall vara kåren tillhanda senast den 25 mars 2017.
Resterande avgift 1795:- betalas senast 30 April till kårens Bg 5794-1312
Resan betalas senast 30 Maj 2017, Priset på resan är max 250:-. Vi kommer meddela priset på resan under april.

Resa
Resan sker med buss och betalas senast 30 Maj 2017.
Priset på resan är max 500:-.
Vi kommer meddela priset på resan under april

Betalningssätt:
All betalning sker till kårens Bankgiro 5794-1312
Märk inbetalningen med Jamboree 2017 och namn på deltagaren samt avdelning.

Avanmälan:
Avanmälan sker genom att man skickar ett mail till jamboree@trollhattansscoutkar.se
Deltagare kan avanmälas utan kostnad innan 28/1.

Efteranmälda deltagare kan avanmälas utan kostnad fram till 28/3.

Deltagare kan avanmälas utan angivande av skäl till och med 28/4.
Deltagaravgiften återbetalas då, med ett avdrag för anmälningsavgiften om 500 kronor.

Vid avanmälan efter 28/4 gäller följande:

Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av egen sjukdom som inte var känd vid
anmälan och som hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrkas med läkarintyg,
återbetalas.

Deltagaravgiften för deltagare som avanmäls på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall,
återbetalas med avdrag av en avbokningsavgift. Avbokningsavgiften är 10 % av avgiften för
arrangemanget.

Deltagaravgiften för deltagare som har andra synnerliga skäl att avanmäla sig kan helt eller delvis
återbetalas efter skriftlig ansökan till jamboreeledningen.

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning

Ingen återbetalning sker för deltagare som påbörjat sitt deltagande i Jamboree17, oavsett skäl.

Comments are closed.