Årsmöte, Kårstämma. Digitalt (Öppet för alla medlemmar)

Datum/Tid
7 mar - sön
15:50 - 17:00

0
Plats
Se nedan info

Information

Hej

Trollhättans Scoutkår håller årligen kårstämma som samtliga medlemmar har rätt att närvara vid.

Detta är en del i den viktiga demokratiska processen.

I år är precis som förra året lite annorlunda och i år kommer vi med hänvisning till gällande myndighetsrekommendationer om att inte träffas i stora samlingar utan genomföra kårstämman digitalt.

Så boka in den 7 mar kl. 16.00. Digitalt i Google meet med länken meet.google.com/jau-zdpi-hyy
Till kårstämman är det ingen föranmälan.

Vi ställer inte in, vi ställer om och kopplar upp oss!

Vi kommer öppna “väntrummet/lobbyn” 10 minuter innan, d.v.s. 15:50 för att släppa in alla som är behöriga till mötet.

Varmt välkommen.


Kallelse kårstämma 2021 Trollhättans Scoutkår

Kallelse till kårstämma för alla medlemmar i Trollhättans scoutkår.
Stämman hålls söndagen den 7 Mars kl. 16,00 Digitalt i Google meet med länken meet.google.com/jau-zdpi-hyyDagordning:1. Stämmans öppnande2. Val av mötesordförande för stämman3. Justering av röstlängden

4. Val av två protokolljusterare

5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende 2020

7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen för 2020

8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för 2020

9. Beslut med anledning av kårens resultat enligt den fastställda

balansräkningen.

10. Redovisning av verksamhetsplan för 2021

11. Fastställande av medlemsavgift samt budget för 2021

12. Behandling av motioner till kårstämman.

Motioner skickas till info@thnscout.se SENAST 2020-02-21

13. Val av kårordförande och vice kårordförande

14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av sammankallande och övriga ledamöter i kårstämmans valberedning.

17. Val av scoutkårens delegater till Scouternas stämma samt suppleanter för dessa. Ingen Demokratijamboree 2021, inget behov av delegater.

18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden till nästa kårstämma

19. Stämmans avslutande


Comments are closed.