Det är roligare tillsammans!

Vid dagens spårarträff var vi ute på äventyr och fick möjlighet att lösa klurigheter och fysiska hinder tillsammans i patrullen. Det kräver diskussion att bli överens och det övar vår förmåga att lyssna på varandra, ta hand om alla bra idéer och sen ha mod att utvärdera ärligt vår gemensamma insats. Vilka mål vill vi sätta upp, vad vet vi om våra förmågor och nådde vi våra mål?

Tack till de föräldrar som hade möjlighet att vara med oss, vi fick en härlig kväll i skog och sol!

Comments are closed